Morphinae

 
Species Links to photos in the wild, where available
 
Faunis canens arcesilas
Faunis eumeus incerta
Faunis kirata
Faunis gracilis
Melanocyma faunula faunula
Melanocyma faunula kimurai
Aemona lena
Stichophthalma louisa louisa
Stichophthalma louisa siamensis
Stichophthalma louisa mathilda
Stichophthalma louisa ranohngensis
Stichophthalma cambodia cambodia
Stichophthalma godfreyi godfreyi
Stichophthalma godfreyi pinratanai
Amathusia phidippus phidippus
Amathusia phidippus adustatas
Amathusia friedrici holmanhunti
Amathusia schoenbergi
Amathusia ochraceofusca ochraceofusca
Amathusia masina malaya
Amathusia perakana perakana
Amathuxidia amythaon amythaon
Amathuxidia amythaon dilucida
Amathuxidia amythaon annamensis
Zeuxidia masoni
Zeuxidia amethystus amethystus
Zeuxidia doubledayi doubledayi
Zeuxidia aurelius aurelius
Thaumantis diores diores
Thaumantis diores splendens
Thaumantis noureddin noureddin
Thaumantis odana pishuna
Thaumantis klugius lucipor
Thauria lathyi lathyi
Thauria lathyi siamensis
Thauria lathyi gabrieli
Thauria aliris intermedia
Thauria aliris pseudaliris
Thauria aliris merguia
Discophora sondaica zal
Discophora sondaica despoliata
Discophora deo deo
Discophora timora timora
Discophora timora perakensis
Discophora necho engamon
Enispe euthymius euthymius
Enispe duranius intermedia
Enispe duranius corbeti
Enispe cycnus cycnus