Elymnias patna


Subspecies - E. patna patna

Photo taken at Doi Suthep-Pui, c. 1200m., Chiang Mai Prov., Thailand on 10 March 2015.

Subspecies - E. patna stictica

Photo taken at Thung Salaeng Luang NP., Phitsanulok Prov., Thailand on 23 September 2013.