Elymnias hicetas


Subspecies - E. hicetas hicetas

Photo taken at Bogani Nani National Park, NE Sulawesi on 13 May 2012. Sorry about the standard of this photo, but it was the only photo taken, and I was the only member of the party to spot this species.