Coelites epiminthia


Subspecies - C. epiminthia epiminthia

Photo taken at Seven Hills Park, Langkawi, W. Malaysia on 12 November 2012. Also seen in Khao Sok National Park, Surat Thani, Thailand.