Graphium eurypylus


Subspecies - G. eurypylus mecisteus

Photo taken at Endau-Rompin National Park, West Malaysia on 2 May 2010.

Subspecies - G. eurypylus pamphylus

Photo taken at Tangkoko Nature Reserve, NE Sulawesi on 17 May 2012.