Euthalia recta


Subspecies - E. recta monilis

MALE

FEMALE - Both photos taken at Kaeng Krachan NP., Petchaburi Prov, Thailand on 11 March 2013. Also seen at Gopeng, W. Malaysia.