Euthalia phemius


Subspecies - E. phemius phemius

MALE - Photos taken at Doi Suthep-Pui, Chiang Mai Prov., Thailand on 26 April 2014.

FEMALE - Photo taken at Doi Suthep-Pui, Chiang Mai Prov., Thailand on 21 March 2015.

Subspecies - E. phemius ipona

Go to Details Page