Cynitia lepidea


Subspecies - C. lepidea cognata

Photo taken at Tatai, Koh Kong Province, Cambodia on 24 March 2011.

Subspecies - C. lepidea sthavara

Photos taken at Doi Mae Takhrai NP., Chiang Mai Prov., Thailand on 4 November 2013.