Cirrochroa satellita


Subspecies - C. satellita satellita

Photo taken at Endau-Rompin National Park, W. Malaysia on 1 May 2010.